ثبت نظر و پیشنهاد

میهمان گرامی با سلام

نظرات و پیشنهادات شما می تواند کمک سازنده ای به ارتقاء کیفیت و استاندارهای زائرسرای پردیس مشهد نماید.

مدیریت و مجموعه زائرسرای پردیس مشهد این نظرات را سرلوحه اهداف آتی خود در جهت بهبود و ارتقاء خدمات مجتمع قرار خواهد داد

از ثبت نظرات و پیشنهادات خود سپاسگزاریم