تماس با ما
واحد پذیرش زائرسرای پردیس بصورت 24ساعته با شماره تلفنهای 32259800 ـ 051 و 32259900 ـ 051 آماده پاسخگویی عزیزان میباشد
32259800ـ051
مشهد مقدس ـ خیابان پاسداران ـ روبروی سینما قدس ـ زایرسرای پردیس