زائرسرای پردیس مشهد زائرسرای پردیس مشهد

اطلاعات و راههای سفر مشهد

شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی است و 351 کیلوتر مربع وسعت آن است. در شمال شرق ایران جای گرفته است و از شمال با شهرستان کلات، از شمال غربی به درگز، از غرب به چناران و نیشابور و از شرق با سرخس و تربت جام همسایه است.

فاصله از تهران: 888 کیلومتر

مدت سفر هوایی: 1ساعت و 25 دقیقه

مدت سفر با قطار: با قطار سریع السیر 7 ساعت با قطار معمولی 12 ساعت

مدت سفر زمینی: حدود 10 ساعت

فرودگاه بین المللی مشهد : استان خراسان رضوی، شهر مشهر، بلوار فرودگاه، فرودگاه بین المللی مشهد